Города страны: Мальта

найдено: городов на (регион : , страна Мальта: 0)
Название Население Высота над морем Широта Долгота
Aad-dingli (Ad-Dingli) :
-
-
35°51'41.0" N14°22'55.9" E
Aal-bajjada (Al-Bajjada) :
-
-
35°52'41.2" N14°23'44.9" E
Aal Balzan (Al Balzan) :
-
-
35°54'1.1" N14°27'18.0" E
Aal Dwin (Al Dwin) :
-
-
35°52'5.2" N14°26'8.9" E
Aal Far (Al Far) :
-
-
35°49'0.1" N14°30'24.1" E
Aal Gaaxaq (Al Għaxaq) :
-
-
35°50'56.0" N14°31'0.1" E
Aal Ginwi (Al Ginwi) :
-
-
35°50'48.1" N14°32'33.0" E
Aal-kirkop (Al-Kirkop) :
-
-
35°50'31.9" N14°29'7.1" E
Aall Bajjada (All Bajjada) :
-
-
35°52'41.2" N14°23'44.9" E
Aall Duiel (All Duiel) :
-
-
35°52'5.2" N14°26'8.9" E
Aal-lew (Al-Lew) :
-
-
35°49'45.8" N14°28'9.1" E
Aal Lija (Al Lija) :
-
-
35°54'2.2" N14°26'47.0" E
Aall Mula (All Mula) :
-
-
35°52'13.1" N14°26'39.8" E
Aal Luqa (Al Luqa) :
-
-
35°51'32.0" N14°29'19.0" E
Aal Mula (Al Mula) :
-
-
35°52'13.1" N14°26'39.8" E
Aal Muxi (Al Muxi) :
-
-
35°52'32.2" N14°26'8.9" E
Aalq Dieri (Alq Dieri) :
-
-
35°52'7.0" N14°25'25.0" E
Aal Qormi (Al Qormi) :
-
-
35°52'41.9" N14°28'18.8" E
Aal Safi (Al Safi) :
-
-
35°49'59.2" N14°29'4.9" E
Aal Saflieni (Al Saflieni) :
-
-
35°52'9.8" N14°30'19.1" E
Aal Tarxien (Al Tarxien) :
-
-
35°51'56.9" N14°30'54.0" E
Aamrun (Amrun) :
-
-
35°53'4.9" N14°29'3.8" E
Aas-sajd (As-Sajd) :
-
-
35°52'14.9" N14°32'35.9" E
Aaz-zebbug (Az-Zebbug) :
-
-
35°52'18.8" N14°26'28.0" E
Ainsielem :
-
48 м36°1'35.0" N14°17'6.0" E
Aofret Ir-rizz (Ofret Ir-Rizz) :
-
-
35°52'23.9" N14°22'36.1" E
Ashiak :
-
70 м35°50'56.0" N14°31'0.1" E
Attard :9 51072 м35°53'22.9" N14°26'33.0" E
Axiak :
-
-
35°50'56.0" N14°31'0.1" E
Baaar Ic-cagaaq (Baħar Ic-Cagħaq) :
-
-
35°56'19.0" N14°27'15.1" E
Bahar It Chiak :
-
1 м35°56'19.0" N14°27'15.1" E
Baia Di San Paolo :
-
85 м35°56'53.9" N14°24'2.2" E
Balzan :3 24046 м35°54'1.1" N14°27'18.0" E
Bengaajsa (Bengħajsa) :
-
-
35°48'47.2" N14°32'19.0" E
Bengaisa (Bengħisa) :
-
42 м35°48'47.2" N14°32'19.0" E
Benghaisa :
-
42 м35°48'47.2" N14°32'19.0" E
Bezbezija :
-
124 м35°54'43.9" N14°24'31.0" E
Bidni :
-
10 м35°52'8.0" N14°33'15.8" E
Bighi :
-
-
35°53'31.9" N14°31'30.0" E
Bingemma :
-
92 м35°54'36.0" N14°22'25.0" E
Binjemma :
-
92 м35°54'36.0" N14°22'25.0" E
Birbuba :
-
-
36°3'51.1" N14°11'55.0" E
Birchircara :
-
-
35°53'49.9" N14°27'40.0" E
Birgu :
-
-
35°53'31.9" N14°31'5.9" E
Bir Id-deheb :
-
56 м35°51'5.0" N14°31'41.2" E
Birkirkara :21 676
-
35°53'49.9" N14°27'40.0" E
Birzbbu :
-
-
35°49'32.9" N14°31'36.8" E
Birzebbu :
-
-
35°49'32.9" N14°31'36.8" E
Birzebbuga :
-
-
35°49'32.9" N14°31'36.8" E
Birzebbugia :
-
-
35°49'32.9" N14°31'36.8" E
Birzebuggia :
-
-
35°49'32.9" N14°31'36.8" E
Biskra :
-
15 м35°57'59.0" N14°20'48.8" E
Borg In-nadur :
-
12 м35°50'2.0" N14°31'49.1" E
Bormla :
-
63 м35°53'8.2" N14°31'39.0" E
Bubakra :
-
-
35°49'28.9" N14°28'41.2" E
Bubaqra :
-
-
35°49'28.9" N14°28'41.2" E
Bugibba :
-
1 м35°57'5.0" N14°24'38.2" E
Bujebba :
-
1 м35°57'5.0" N14°24'38.2" E
Bulebel Il Cbir :
-
60 м35°51'45.0" N14°31'12.0" E
Buleben Il-kbir :
-
60 м35°51'45.0" N14°31'12.0" E
Buleben Iz-zgair (Buleben Iz-Zgħir) :
-
-
35°52'13.1" N14°31'40.1" E
Bur Magatab (Bur Magħtab) :
-
55 м35°50'34.1" N14°30'49.0" E
Bur Maghtub :
-
55 м35°50'34.1" N14°30'49.0" E
Bur Marrad :
-
6 м35°56'8.9" N14°24'50.0" E
Busugrilla :
-
173 м35°52'59.9" N14°23'30.8" E
Caccia :
-
98 м36°2'60.0" N14°15'51.8" E
Calcara :
-
63 м35°53'21.1" N14°31'58.1" E
Casal Asciak :
-
-
35°50'56.0" N14°31'0.1" E
Casal Attard :
-
-
35°53'22.9" N14°26'33.0" E
Casal Balzan :
-
-
35°54'1.1" N14°27'18.0" E
Casal Birchircara :
-
-
35°53'49.9" N14°27'40.0" E
Casal Chircop :
-
72 м35°50'31.9" N14°29'7.1" E
Casal Dingli :
-
163 м35°51'41.0" N14°22'55.9" E
Casal Krendi :
-
109 м35°50'4.9" N14°27'29.9" E
Casal Lia :
-
60 м35°54'2.2" N14°26'47.0" E
Casal Luca :
-
69 м35°51'32.0" N14°29'19.0" E
Casal Micabiba :
-
92 м35°50'46.0" N14°28'1.9" E
Casal Paola :
-
1 м35°52'23.2" N14°29'56.0" E
Casal Paolo :
-
-
35°52'23.2" N14°29'56.0" E
Casal Paula :
-
-
35°52'23.2" N14°29'56.0" E
Casal Qala :
-
84 м36°2'10.0" N14°18'33.8" E
Casal Safi :
-
108 м35°49'59.2" N14°29'4.9" E
Casal Tarxien :
-
69 м35°51'56.9" N14°30'54.0" E
Casal Zeitun :
-
56 м35°51'20.9" N14°31'59.2" E
Casal Zurrico :
-
134 м35°49'52.0" N14°28'27.1" E
Citta Notabile (Citt? Notabile) :
-
124 м35°53'12.8" N14°24'9.0" E
Citta Vecchia :
-
-
35°53'12.8" N14°24'9.0" E
Citta Vechia :
-
-
35°53'12.8" N14°24'9.0" E
Cordin :
-
1 м35°52'57.0" N14°30'23.0" E
Corradino Heights :
-
64 м35°52'58.1" N14°30'37.1" E
Cospicua :6 09663 м35°53'8.2" N14°31'39.0" E
Cospiosa :
-
-
35°53'8.2" N14°31'39.0" E
Curmi :
-
16 м35°52'41.9" N14°28'18.8" E
Delimara :
-
-
35°49'28.9" N14°33'34.9" E
Dingli :3 009163 м35°51'41.0" N14°22'55.9" E
Dueira :
-
231 м35°54'19.1" N14°23'1.0" E
Dwejra :
-
231 м35°54'19.1" N14°23'1.0" E
El Madliena :
-
147 м35°55'39.0" N14°27'58.0" E
El Mghatap (El Mghatp) :
-
12 м35°56'11.0" N14°26'52.1" E
Fgura :
-
21 м35°52'13.1" N14°30'47.9" E

Back,   Целая база городов планеты ...

Free games online · Eng · CZ Hry · Игры онлайн бесплатно · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2020 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн